Vastuullisuus

Noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja ja asetuksia sekä YK:n Global Compact periaatteita.

Perustana toiminnallemme on taloudellinen vastuu, joka tarkoittaa meille kannattavuuden ja kilpailukyvyn ylläpitämistä, jotta yrityksemme on elinvoimainen myös pitkällä tähtäimellä. Jos yrityksen talous ei ole kunnossa, sillä ei ole edellytyksiä huolehtia sidosryhmille annetuista lupauksista tai vastuista. 

Otamme ilmastonmuutoksen tosissamme ja tunnemme toimintamme aiheuttamat ympäristövaikutukset ja huomioimme ne toiminnassamme. Pyrimme vähentämään toiminnastamme aiheutuvaa ympäristökuormitusta energiajätteitä vähentämällä ja tuotannon hylkyä kierrättämällä.

Meille tärkein voimavara on henkilöstömme. Osaava ja motivoitunut henkilöstömme luo pohjan toiminnallemme. Siksi henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu, heidän hyvinvointinsa ja osaamisensa kehittäminen ovat toimintamme kulmakiviä.

BV Certification NB ISO9001 14001

Sertifioinnit

BestPak Oy:lle on myönnetty ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaatit.

Laadunhallinnan ISO 9001 -standardin tavoitteena on yrityksen toiminnan jatkuva parantaminen ja kehittäminen sekä asiakastyytyväisyyden lisääminen. Se luo myös perustan lakisääteisille ja lainsäädännöllisille vaatimuksille ja niiden ylläpitämiselle toiminnassamme.

ISO 14001 on työkalu kokonaisvaltaiseen ja tavoitteelliseen ympäristöasioiden hallintaan. Sen avulla organisaatiomme voi kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti parantaa ympäristöasioiden hallintaa ja edistää kestävää kehitystä.